Full screen

Description

Expressen 

  Expressen har sedan starten levererat klassisk kvällstidningsjournalistik med bred bevakning av nyheter, nöje, sport. Opinionsjournalistiken har också alltid varit central för Expressen, som lägger stor tonvikt vid ledare, debatt, kultur och en rad starka och profilerade skribenter knutna till tidningen. Expressen granskar, griper in och driver debatt.   Målgruppen är människor i hela Sverige. Våra läsare motsvarar också ganska väl befolkningen i fråga om till exempel ålder, kön och utbildning.

Products

Sold by

name
Expressen
Brand · International News
Visit profile

Ad specifications