This is a beta version, are you experiencing any bugs or issues? Let us know
Full screen

About the collection

Dagens industri är Nordens största affärstidning med 328 000 läsare per dag (Orvesto Konsument 2017:1). Med Sveriges främsta ekonomijournalister och analytiker levererar Dagens industri varje dag ett arbetsverktyg som är viktigt för att nå framgång i affärslivet, på finansmarknaden och privatekonomiskt.

Udda annonsformat 116:-/mm Vid begärd placering tillkommer 30% För offert kontakta säljare.

För Materialfrågor kring Di Rosa:

prepress@di.se

För priser:
Kontakta Säljare

Products

About the seller